Рекомендуем: Crazy Meat - ???? ???????? ??? ????? Рекомендуем: Crazy Meat - ???? ???????? ??? ?????
Անհատականության կարման ըստ ծննդյան թվի

Անհատականության կարման ըստ ծննդյան թվի

 Կարմա  2019-11-25   12:00    5722

Ըստ բուդդայականների՝ հոգին կարող է 9 անգամ ծնվել: Այսինքն՝ 9 անգամ այն մարդկային տեսքով կարող է հայտնվել երկրի վրա: Հերթական կերպափոխմ...


Կեղծ մարգարեի կարմա

Կեղծ մարգարեի կարմա

 Կարմա  2019-11-22   12:00    2442

Շատ մարդիկ կան, որոնց կտրականապես հակացուցված է գաղափարական և միսիոներական գործունեությամբ ....


Իսկական մանկավարժի կարմա

Իսկական մանկավարժի կարմա

 Կարմա  2019-11-20   12:00    2766

Ստորև թվարկված ժամանակամիջոցներից մեկում ծնված մարդու համար սպիտակ կարման նշանակում է ...


Սև մոգի կարմա

Սև մոգի կարմա

 Կարմա  2019-11-19   15:00    2642

Կան մի շարք մարդիկ, որոնց կտրականապես հակացուցված է մոգությամբ և հոգեբանությամբ զբաղվելը: Դրանք այն մարդիկ են, որոնք ...


Սպիտակ մոգի կարմա

Սպիտակ մոգի կարմա

 Կարմա  2019-11-15   12:00    2601

Ստորև բերված ժամանակամիջոցներից մեկում ծնված մադու համար սպիտակ կարման նշանակում է բնածին հոգեբանի ձիրք ...


Հաշտարարի կարմա

Հաշտարարի կարմա

 Կարմա  2019-11-14   12:00    2218

Ստորև բերված ժամանակամիջոցներից մեկում ծնված մարդուն սպիտակ կարման հնարավորություն է տալիս հանդես ...


Պետական պաշտոնյայի կարմա

Պետական պաշտոնյայի կարմա

 Կարմա  2019-11-13   12:00    2281

Կան մարդիկ, որոնց կտրականապես հակացուցված է պետական պաշտոնյա լինել կամ էլ խուսափել օգնություն ցույց տալո...


Պայմանագիր խախտողի կարմա

Պայմանագիր խախտողի կարմա

 Կարմա  2019-11-12   12:00    1766

Կան այնպիսի մարդիկ, որոնց համար «Մի դատվիր, որ չդատվես» պատվիրանը մեծ կարևորություն ունի և ի...


Տառապանքները վերացնողի կարմա

Տառապանքները վերացնողի կարմա

 Կարմա  2019-11-06   15:00    2190

Այն մարդիկ, որոնք ծնվել են ստորև բերված ժամանակամիջոցներից մեկում, սպիտակ կարման ընդունում են որպես...


Սնապարծ մարդու կարմա

Սնապարծ մարդու կարմա

 Կարմա  2019-11-04   12:00    1848

Կան մարդիկ, որոնց կտրականապես հակացուցված է ուշադրության կենտրոնում լինելը: Նրանք ծնվել են հետևյալ ...


1 2 3 »