Երազահան. Հարևաններ

Եթե երազում տեսել եք Ձեր հարևաններին, ապա ...

Երազահան. Հարազատներ

Երազում քրոջը տեսնելը նշանակում է ...

Երազահան. Հավատարմություն

Երիտասարդ կնոջ համար երազում ամուսնական անհավատարմությունը նշանակում է...

Երազահան. Հառաչանք

Եթե հառաչանք եք լսում, արթուն ժամանակ պետք է ի մի բերեք ձեր բոլոր ուժերը, քան...

Երազահան. Հաջողություն

Եթե երազում բարգավաճել եք ձեր ինչ-որ սկսած գործում, դա խոստանում է...

Երազահան. Հաշիվ

Եթե երազում տեսնում եք, որ Ձեզ հաշիվներ են ներկայացրել վճարումներ կատարելու հ...

Երազահան. Հանցագործ

Հանցագործի հետ նույն ընկերության մեջ լինելը նշանակում է, որ...

Երազահան. Հանգստություն

Երազում հանգիստ ծով տեսնելը կասկածելի նախաձեռնության...

Երազահան. Հանգիստ

Երազում տեսնելով, որ  հանգստանում եք, նշանակում է...

Երազահան. Հայելի

Երազում հայելի տեսնելը հնարավոր...

1 2 3 ... 16 17 »