Բարձրագույն նպատակի կարմա

Ծննդյան օրից ի վեր յուրաքանչյուր մարդուն բնորոշ է դրանցից որևէ մեկի զգացումը: Ստորև թվարկված ժամանակամիջոցներում ծնված մարդիկ կարողանում են իրենց և իրենց շրջապատողների առաջ բարձրագույն նպատակներ դնել և ամեն գնով դրանց հասնել: Այդ ժամանակահատվածներն են.

1923 թ. հուլիսի 18-ից 1924 թ. փետրվարի 14-ը
1930 թ. հուլիսի 18-ից 1931 թ. փետրվարի 14-ը
1937 թ. հուլիսի 18-ից 1938 թ. փետրվարի 14-ը
1944 թ. հուլիսի 18-ից 1945 թ. փետրվարի 14-ը
1951 թ. հուլիսի 17-ից 1952 թ. փետրվարի 14-ը
1958 թ. հուլիսի 17-ից 1959 թ. փետրվարի 14-ը
1965 թ. հուլիսի 17-ից 1966 թ. փետրվարի 14-ը
1972 թ. հուլիսի 17-ից 1973 թ. փետրվարի 14-ը
1979 թ. հուլիսի 17-ից 1980 թ. փետրվարի 14-ը
1986 թ. հուլիսի 17-ից 1987 թ. փետրվարի 14-ը
1993 թ. հուլիսի 17-ից 1994 թ. փետրվարի 14-ը
2000 թ. հուլիսի 16-ից 2001 թ. փետրվարի 13-ը

Այս կարմայի դրսևորման բարձրագույն մակարդակը, կամավոր ինքնազոհությունն է: Նման մարդիկ ընդունակ են քավել այդ ծանր կարման և նրանք ապրում են այնքան, որքան անհրաժեշտ է այդ վեհանձն ծրագիրն իրականացնելու համար:

Միջին մակարդակով արտահայտված այդպիսի կարման թույլ է տալիս բարոյապես մաքրվել, ճաշակել հանուն Ամենաբարձրյալի արած զոհողության ուրախությունը, նպաստում է բարի նպատակների հասնելուն:

Այն մարդիկ, ում մոտ այս կարման դրսևորվում է ամենացածր մակարդակով, նույնպես ստանում են Երկրի ուժերի օգնությունը բարի մտադրությունների իրականացման համար, կամ, գոնե, չեն կարող ստոր, անպատվաբեր պատակները կյանքի կոչել:

Կարդացեք նաևՈրոնել