Главная » 2019 » Июль » 08

Այսօր արևային 21-րդ օրն է: Արեգակը Խեցգետնի նշանի տակ է: Այսօր կարող են հայտնվել ճակատագրով ձեզ հետ կապված մարդիկ: Խորհուրդ ...

Օրը վատ չի դասավորվի: Լուրջ խնդիրներ չեն հայտնվի: Եթե դժվարություններ ծագեն, նրանց հետ միայնակ չեք մնա, օգնության կհասնեն ...

Բարդ շաբաթ է հատկապես նրանց համար, ովքեր սովոր չեն լսել ուրիշի կարծիքն ու փորձում են ցանկացած վեճից հաղթող դուրս գալ: Ուժեղ ...

Наверх