Երազահան. Ձեռնոց

  • Երազում նոր ձեռնոցներ տեսնելը բարետեսության նշան է. նախազգուշացնում է գործերում հաջողություն:
  • Հին կամ պատռված ձեռնոցներ հագնելը խաբերություն և կորուստ է:
  • Երազում ձեռնոց կորցնելը կարող է ընթանալ ձեզ համար դառնաղետ վերապրումներով, ինչ-որ մեկը կբաժանվի ձեզանից, սակայն կարող եք պահպանել կենսագործունեությունը:
  • Լավ է երազը, որում գտնում եք ձեռնոցներ. այն գուշակում է երջանիկ ամուսնություն կամ սիրային նոր հրապուրանք:
  • Եթե տղամարդը երազում կոճկում է կնոջ ձեռնոց, արթմնի նա պետք է երկյուղի ինչ-որ մի անձնավորությունից, որը կարող է սպառնալ նրան դիմակազերծմամբ:
  • Երբ հանում եք ձեռնոցները, գուշակում է հույժ աննշան հաջողություն գործերում և սիրո մեջ:
Նմանատիպ նյութեր
wave

Որոնել