Գլխավոր » Կարմա

Այն մարդիկ, ովքեր ծնվել են ստորև թվարկված ժամ...

Գոյություն ունեն շատ մարդիկ, որոնց համար ամեն...

Նրանց համար, ովքեր ծնվել են ստորև թվարկված ժամանակամիջոցներից մեկում, սպիտա...

Կան շատ մարդիկ, որոնց ազատությունը հաճախ կարող է ձախողել նրանց բոլոր ծրագրե...

Այն մարդկանց համար, ովքեր ծնվել են ստորև թվարկված ժամանակամիջոցներից մեկում...

Կան մարդիկ, որոնց համար վեհանձն նպատակներին հասնելու ճանապարհին անպետք միջո...

Ծննդյան օրից ի վեր յուրաքանչյուր մարդուն բնոր...

« 1 2 3
Наверх